Επιστροφές προιόντων

Ακύρωση παραγγελίας.

Ακύρωση παραγγελιών μπορεί να γίνει μετά από επικοινωνία με την επιχείρηση στο τηλ. 26610 23312 και όσο η παραγγελία δεν έχει παραδοθεί ακόμα στον μεταφορέα. Μετά την παράδοση στην μεταφορική έχετε μόνο τη δυνατότητα να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης της επόμενης παραγράφου. Σε περίπτωση ακύρωσης της παραγγελίας, η επιστροφή του τιμήματος στον πελάτη γίνεται εντός 10 ήμερων από την ημερομηνία ακύρωσης της παραγγελίας σε λογαριασμό που μας υποδεικνύει ο πελάτης με e-mail στο pyrotexnima@hotmail.com

Δικαίωμα υπαναχώρησης

Στην περίπτωση που η αγορά σας από το www.pyrotexnima-corfu.gr πραγματοποιηθεί εξολοκλήρου ηλεκτρονικά, αποτελεί σύμβαση εξ αποστάσεως σύμφωνα με τον ορισμό του νόμου για την προστασία του καταναλωτή (ν. 2251/94), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Σε αυτήν την περίπτωση έχετε το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση αυτή αναιτιολόγητα εντός 14 ημερών, αρχίζοντας από την ημέρα παραλαβής των προϊόντων ή υποβολής της παραγγελίας των υπηρεσιών. Για να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, μπορείτε να μας στείλετε συμπληρωμένη τη φόρμα υπαναχώρησης ή σαφή δήλωση στη διεύθυνση pyrotexnima@hotmail.com. Μετά την άσκηση του δικαιώματός σας, οφείλετε να αποστείλετε πίσω στην επιχείρηση τα προϊόντα που παραγγείλατε, επιβαρυνόμενος με τα έξοδα επιστροφής
. Όλα τα επιστρεφόμενα προϊόντα πρέπει να είναι αχρησιμοποίητα, σε καλή κατάσταση και χωρίς να έχει καταστραφεί η συσκευασία τους. Επιπλέον θα πρέπει να συνοδεύονται από την απόδειξη λιανικής ή με το Δελτίο Αποστολής τους. Μετά την επιβεβαίωση της ορθής επιστροφής των προϊόντων, η επιχείρηση σας επιστρέφει το σύνολο του τιμήματος των προϊόντων που έχετε αγοράσει καθώς και του κόστους αποστολής τους, εκτός εάν είχατε επιλέξει άλλον από τον φτηνότερο διαθέσιμο τρόπο αποστολής, οπότε και δεν θα σας επιστραφεί η διαφορά. Η επιστροφή των χρημάτων γίνεται μετά την παραλαβή και έλεγχο των προϊόντων εντός 14 ημερών, σε τραπεζικό λογαριασμό που μας υποδεικνύει ο πελάτης με e-mail στο pyrotexnima@hotmail.com .